همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد متین و لقمان نخودی نابود شدند و بازیکن aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر mohammad chapar aryo​​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ​​ و اتحاد متین و لقمان نخودی ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​

 

وضعیت

شروع : ‏1396/09/05       پایان : ‏1396/12/03       5250 بازیکن       نوع : اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-484, -479] ‏1396/11/26 15:58:11 غارت شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/26 21:14:12
2 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ Dar B Dar/ Sh.Badzat ‏1396/11/26 21:14:29 انتقال داده شده ارتش یه لشکر ‏1396/11/26 21:50:10
3 ارتش یه لشکر به یاد SH-badzat ‏1396/11/26 21:50:10 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/26 22:06:38
4 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ *MATIN* ‏1396/11/26 22:06:38 انتقال داده شده ارتش یه لشکر ‏1396/11/26 22:58:31
5 ارتش یه لشکر Mamareza/amin ‏1396/11/26 22:58:31 انتقال داده شده kingdomofehsan ‏1396/11/26 23:35:29
6 kingdomofehsan احسان بهشتی/رضا کیان ‏1396/11/26 23:35:29 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/26 23:45:35
7 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ amir jasos/Loghman ‏1396/11/26 23:45:35 انتقال داده شده kingdomofehsan ‏1396/11/26 23:51:17
8 kingdomofehsan ایلیا/مهدی الدر ‏1396/11/26 23:51:17 انتقال داده شده ارتش یه لشکر ‏1396/11/27 00:02:52
9 ارتش یه لشکر Mostafa/masoud ‏1396/11/27 00:02:52 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/27 00:14:16
10 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ A.COMPANY/H.TIGER ‏1396/11/27 00:14:16 انتقال داده شده ارتش یه لشکر ‏1396/11/27 00:44:02
11 ارتش یه لشکر Amir jasos ‏1396/11/27 00:44:02 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/27 01:38:25
12 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ hossein defender ‏1396/11/27 01:38:25 انتقال داده شده kingdomofehsan ‏1396/11/27 01:44:27
13 kingdomofehsan به عشق فرزاد قهرمان ‏1396/11/27 01:44:27 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/27 02:05:59
14 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ خرابکار/سرگروهبان ‏1396/11/27 02:05:59 انتقال داده شده kingdomofehsan ‏1396/11/27 03:06:25
15 kingdomofehsan میلاد شمالی/هادی ‏1396/11/27 03:06:25 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/27 05:03:26
16 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ Emad DIV/potter ‏1396/11/27 05:03:26 انتقال داده شده divar@chin ‏1396/11/27 07:33:10
17 divar@chin برو عمو جان * beny69 ‏1396/11/27 07:33:10 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/27 08:43:30
18 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ Farzan Morteza ‏1396/11/27 08:43:30 انتقال داده شده monster.boys ‏1396/11/27 11:19:36
19 monster.boys farzan/Amir jasos ‏1396/11/27 11:19:36 انتقال داده شده aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ ‏1396/11/27 13:05:14
20 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ mohammad chapar aryo ‏1396/11/27 13:05:14 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 ғ.α.ʟ.c.ø.п |13| ۩۩ pro players ۩۩ تسخیر
2 ǟʀǟʟ ǟʀǟʟ 09 lords club عضو گیری تسخیر
3 mersaads A17 ۩۩ pro players ۩۩ تسخیر
4 زیــــــتـــــون رضا بایرن/صادق/شهاب زیتـــــــــــون تسخیر
5 بی ستون دگرگون عمو جان روحت شاد تسخیر
6 بی ستون نهنگ1365 عمو جان روحت شاد تسخیر
7 بی ستون انسوی دل عمو جان روحت شاد تسخیر
8 شبهای جنگ شب 18 عمو جان روحت شاد تسخیر
9 بی ستون طلاناب عمو جان روحت شاد تسخیر
10 west beauty west beauty's city (9) تسخیر
11 یاران قدیمی میثم شهاب رضا صادق متین و لقمان نخودی تسخیر
12 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ arya stark s35 متین و لقمان نخودی محافظت
13 ғ.α.ʟ.c.ø.п |8| ۩۩ pro players ۩۩ محافظت
14 mersaads A17 ۩۩ pro players ۩۩ محافظت
15 monster.boys farzan.A.Rastaghi متین و لقمان نخودی محافظت
16 سیاهی آسمان 3 persian princes محافظت
17 بی ستون دگرگون عمو جان روحت شاد محافظت
18 بی ستون ازدها سوار 1999 عمو جان روحت شاد محافظت
19 زیــــــتـــــون رضا بایرن/صادق/شهاب زیتـــــــــــون محافظت
20 زیــــــتـــــون رضا بایرن/صادق/شهاب زیتـــــــــــون محافظت
21 شبهای جنگ شب 18 عمو جان روحت شاد محافظت
22 بی ستون روزگار سخت عمو جان روحت شاد محافظت
#بازیکناتحاد
1 سیاهی آسمان persian princes
2 hamedsalahy
3 یاران قدیمی متین و لقمان نخودی
4 sli95 اینم برا داش محمد
5 2017رضامارمولک سرکاری
6 یاران قدیمی متین و لقمان نخودی
7 barbod3x زیتـــــــــــون
8 peymaaan53 m a v a r a
9 اراد بیگ ۩۩ k i n g s ۩۩
10 اراد بیگ ۩۩ k i n g s ۩۩
11 peymaaan53 m a v a r a
12 اراد بیگ ۩۩ k i n g s ۩۩
13 اراد بیگ ۩۩ k i n g s ۩۩
14 hamedsalahy
15 maryaaaa12 زیتـــــــــــون
16 جویندگان گنج زیتـــــــــــون
17 maryaaaa12 زیتـــــــــــون
18 khoo3ro جالبه، بخدا
19 wmeysam متین و لقمان نخودی
20 ارتش یه لشکر unfriend
21 peymaaan53 m a v a r a
22 ارتش یه لشکر unfriend
23 wmeysam متین و لقمان نخودی
24 زیــــــتـــــون زیتـــــــــــون
25 barbod3x زیتـــــــــــون
26 barbod3x زیتـــــــــــون
27 lord-ali-7 متین و لقمان نخودی
28 khoo3ro جالبه، بخدا
29 maryaaaa12 زیتـــــــــــون
30 wolfpax wolf
31 wmeysam متین و لقمان نخودی
32 hamedsalahy
33 lord-ali-7 متین و لقمان نخودی
34 peymaaan53 m a v a r a
35 wmeysam متین و لقمان نخودی
36 timehounter21 هشتاد سردار
37 ali.faraji متین و لقمان نخودی
38 khoo3ro جالبه، بخدا
39 زیــــــتـــــون زیتـــــــــــون
40 زیــــــتـــــون زیتـــــــــــون
41 wmeysam متین و لقمان نخودی
42 timehounter21 هشتاد سردار
43 زیــــــتـــــون زیتـــــــــــون
44 زیــــــتـــــون زیتـــــــــــون
45 khoo3ro جالبه، بخدا
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین mersaads
مهاجمین علی136
مهاجمین reza8085
مهاجمین liroy
مهاجمین ov3r do$3
مهاجمین arman2246
مهاجمین چی صدا کنم تورو
مهاجمین kesel
مهاجمین 235215r
مهاجمین omid2291
@مدافعین
مهاجمین ahmad 007
مهاجمین mzeus1380
مهاجمین liroy
مهاجمین mamali39
مهاجمین dostdashtani
مهاجمین apache1390
مهاجمین 235215r
مهاجمین mardavij96
@غارت کنندگان
مهاجمین mersaads
مهاجمین aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ
مهاجمین xxcomxx
مهاجمین ғ.α.ʟ.c.ø.п
مهاجمین general ...
مهاجمین ارتش یه لشکر
مهاجمین liroy
مهاجمین admiral2012
مهاجمین شوالیه.مرگ
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ
مهاجمین mersaads
مهاجمین ارتش یه لشکر
مهاجمین ғ.α.ʟ.c.ø.п
مهاجمین ǟʀǟʟ
مهاجمین kingdomofehsan
مهاجمین mehdashti
مهاجمین یاران قدیمی

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 یاران قدیمی 12933517
2 divar@chin 11420244
3 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ 7423235
4 بروعموجان 7262001
5 monster.boys 7082115
6 hamedsalahy 6503815
7 fantom007 6114611
8 wmeysam 4897154
9 admiral2012 4685510
10 ارتش یه لشکر 4304142

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ 46311549
2 hamedsalahy 6915477
3 en_asfa 3414986
4 khoo3ro 3333856
5 sli95 3161297
6 king.shayan 2573958
7 اراد بیگ 2438671
8 jojo..maker 2369837
9 mersaads 2214233
10 بی ستون 2158245

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 یاران قدیمی 41816162984
2 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ 38248803953
3 divar@chin 29816877050
4 بروعموجان 15292524700
5 monster.boys 12956694421
6 khoo3ro 12116053777
7 اراد بیگ 11996873070
8 ارتش یه لشکر 11748341603
9 fantom007 9444609009
10 بی ستون 8253317430

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 shah47 33512
2 ارتش یه لشکر 29530
3 ali.faraji 28756
4 یاران قدیمی 28466
5 aɳɠҽʅ σϝ dҽαƚԋ 27270
6 wmeysam 24574
7 divar@chin 24251
8 amirk2n 22703
9 monster.boys 22042
10 fuh25 19089

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 متین و لقمان نخودی 97385215
2 ۩۩ k i n g s ۩۩ 22820020
3 persian princes 9947399
4 زیتـــــــــــون 6609409
5 ما گرسنه ایم 5188625
6 ۩۩ pro players ۩۩ 4997121
7 صف(دوست داشتی چک کن) 2987090
8 m a v a r a 2756806
9 empire of azerbaijan 2493128
10 جالبه، بخدا 2357080

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 متین و لقمان نخودی 66953624
2 ۩۩ k i n g s ۩۩ 5580260
3 persian princes 4134681
4 m a v a r a 3386805
5 اینم برا داش محمد 3161297
6 s p a r t a n 3104733
7 ۩۩ pro players ۩۩ 2758465
8 پادگان 2335669
9 جالبه، بخدا 2107182
10 هشتاد سردار 1422031

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 متین و لقمان نخودی 196844286383
2 زیتـــــــــــون 30991488450
3 ۩۩ k i n g s ۩۩ 20388426332
4 پادگان 12459805695
5 persian princes 11002216927
6 ما گرسنه ایم 8082046867
7 ۩۩ pro players ۩۩ 5917548132
8 اینم برا داش محمد 5127286858
9 lords club عضو گیری 4178641397
10 s p a r t a n 4162246973

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 متین و لقمان نخودی 396126
2 ۩۩ k i n g s ۩۩ 158131
3 m a v a r a 111737
4 persian princes 111704
5 صف(دوست داشتی چک کن) 89664
6 زیتـــــــــــون 61369
7 هشتاد سردار 60029
8 persian princes 2 42998
9 empire of azerbaijan 33807
10 unfriend 29530

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 5511

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2003 % 36
نجار 627 % 11
منجم 1470 % 27
صنعتگر 762 % 14
معمار 649 % 12